[Теоретична та дидактична філологія ]

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА

ФІЛОЛОГІЯ:

Літературознавство

Кавун Лідія Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури і компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Кіраль Сидір Степанович – доктор філологічних наук, професор кафедри української, англійської і латинської мов імені М. Драй-Хмари Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна).

Корпанюк Микола Павлович доктор педагогічних наук, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Мазоха Галина Степанівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Михед Тетяна Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).

Свириденко Оксана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання, декан філологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Селіванова Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Фонарь Вікторія Серафимівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри румунської літератури Молдавського державного університету (м. Кишинів, Молдова).

Мовознавство

Бардіна Наталя Василівна – доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна).

Богданович Галина Юріївна – доктор філологічних наук, професор, декан факультету слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь, АР Крим).

Кагановська Олена Марківна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романської філології Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна).

Коваль Володимир Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російського, загального і слов’янського мовознавства Гомельського державного університету імені Ф. Скорини (м. Гомель, Білорусь).

Мізін Костянтин Іванович – доктор філологічних наук, професор кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Навальна Марина Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Туліна Тетяна Олександрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

ПЕДАГОГІКА:

Доброскок Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Жигалова Марія Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ЗО «Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна», академік АПСН РФ (м. Брест, Білорусь).

Караман Станіслав Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна).

Кулик Олена Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Овсієнко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання, заступник декана з наукової роботи філологічного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (відповідальний секретар) (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Пентилюк Марія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри мовознавства Херсонського державного університету, заслужений діяч науки і техніки України (м. Херсон, Україна).

Плахотник Василь Макарович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна).

Потапенко Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Токмань Ганна Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Шапран Ольга Іллівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна).

Шелехова Галина Тарасівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна).